Zmluva č. 877/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy: 877/2006
Dodávateľ:SOITRON, a. s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:220 344,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:220 344,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Objednávateľ:Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Poznámka:Konečná hodnota zákazky zverejnená vo vestníku verejného obstarávania v oznámení o výsledku verejného obstarávania bola vo výške 461 036,71 eur bez DPH. Počas platnosti zmluvy FNsP BA neuskutočnila plnenie na celý predmet plnenia zmluvy.

Prílohy