Zmluva č. 760/6350/2009/T-5/09

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:760/6350/2009/T-5/09
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/77 Bardejov juhozápadný obchvat (DSP,DP)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:594 013,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy