Zmluva č. 449/6370/2007-ZNH 20/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:449/6370/2007-ZNH 20/07
Dodávateľ:GRUND Vranov n. Topľou, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Ždiar oprava priekop
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 711 211,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy