Zmluva č. ZNH 6370/32/06

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZNH 6370/32/06
Dodávateľ:OAT spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Sanácia priečnych a pozdĺžnych trhlín I/18 Vranov - Niž. Hrabovec, I/50 Dargov - križ. Trnavka, I/79 Trebišov - križ. II/552
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 279 297,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy