Zmluva č. 1147/6350/2008/PPZ-02/08

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1147/6350/2008/PPZ-02/08
Dodávateľ:EUROVIA - Cesty, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/68 Milhosť - št. hr. SR/MR rekonštrukcioa cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 917 861,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy