Zmluva č. 827/6370/2007/07/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:827/6370/2007/07/07
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Ždiar prieťah, oprava cesty v km 125,300-13,500
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:30 957 897,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy