Zmluva č. 174/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:174/2006
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon AD pre I/50-358 Pozdišovce, most
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:133 280,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy