Zmluva č. 300/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:300/6131/2007
Dodávateľ:BALTOM s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD I/51 Šelpice oprava vozovky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:136 045,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy