Zmluva č. Z-1122/1120/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-1122/1120/2008
Dodávateľ:FREKOMOS, s.r.o.Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zbrúsenie nerovností na cestách I.triedy
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 916 521,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy