Zmluva č. 185/510/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:185/510/2010
Dodávateľ:prof. Ing. Eugen Chladný, PhD.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-3-2 Eurokód 3: Veže, stožiare a komíny - Komíny
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 900,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR