Zmluva č. 242/6131/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:242/6131/2007
Dodávateľ:Progres- Púchov, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZOD Úprava krajníc
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 748 338,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy