Zmluva č. 6370/12/06-PPZ

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6370/12/06-PPZ
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/67 Spišská Belá - Tatranské Matliare oprava cesty
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 857 908,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy