Zmluva č. 6370/15/06-PPZ

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6370/15/06-PPZ
Dodávateľ:Inžinierske stavby a.s
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18 Čaklov - Vranov, oprava cesty III. etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 974 653,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy