Zmluva č. 2300/9/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2300/9/2005
Dodávateľ:B.M.B. Geodetická kancelária Ing. Alojz Bakoň
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Analýzy nehnuteľností v Košickom kraji
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:289 174,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy