Zmluva č. ZoD 6131/614/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZoD 6131/614/2006
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/75, II/561 a III/5617 Galanta - križovatka, posudok
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:83 002,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy