Zmluva č. 6400/6431/45/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6400/6431/45/2006
Dodávateľ:IKP Consulting Engineers ,s.r.o.Praha
Predmet zmluvy - názov zmluvy:S-Tech.štúdia na zákazku: I/18 Bytča- Kolárovice.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 099 203,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy