Zmluva č. Z-35/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-35/2006
Dodávateľ:ENVIGEO a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stavebno-technické opatrenia na svahoch ciest I. triedy SR, (technická štúdia)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:98 981,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy