Zmluva č. Z-307/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Z-307/2008
Dodávateľ:GC Geoconsult s.r.o. Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/59 a I/66 Slovenská Ľupča - Korytnica, hranica kraja (vypracovanie odborného posudku)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:111 288,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy