Zmluva č. 1060/6350/2007/09/07

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1060/6350/2007/09/07
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/79 Dvorianky dovodnenie, chodníky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:589 051,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy