Zmluva č. výstavba váh nápravových tlakov

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:výstavba váh nápravových tlakov
Dodávateľ:EMCon, spol. s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výstavba váh nápravových tlakov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:841 568,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy