Zmluva č. 642/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:642/2009
Dodávateľ:Skanska DS, a.s. Brno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/18, Makov - Valašský šenk, obnova krytu
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:141 584,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy