Zmluva č. 637/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:637/2009
Dodávateľ:DOPRASTAV a.s. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/11, Čadca, Kys. Lieskovec, Skalka – veľkoplošné vysprávky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:140 246,22
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy