Zmluva č. 632/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:632/2009
Dodávateľ:BALTOM s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/72 Čertovica, km 23,155-26,000, obnova krytu vozovky
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:388 746,72
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy