Zmluva č. 624/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:624/2009
Dodávateľ:DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/59 (R1) Banská Bystrica - hranica kraja - Ružomberok D1 (TŠ, zámer EIA a správa o hodnotení )
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:230 641,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy