Zmluva č. 564/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:564/2009
Dodávateľ:Inžinierske stavby, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:I/79 Milhostov - Trebišov oprava cesty I.etapa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:422 434,83
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:SSC

Prílohy