Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
671/2009 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Cesta I/64 Komjatice - Nitra 245 133 0 SSC 09.10.2009
737/2010 AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o. Výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu Trenčín most 925 534 0 SSC 30.06.2010
34/1200/2007 AMConsulting Zmluva na poskytnutie služby - Efektívny manažér 1 049 580 0 SSC 23.10.2007
635/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba " Most ev.č. 63-022 v Komárne-oprava dilatácií" 64 789 0 SSC 31.08.2009
636/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba "Most ev.č. 13-006 - Medveďov - oprava dilatácií" 60 317 0 SSC 31.08.2009
790/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D, Martin – oprava MO 65D-009, mostné závery 108 738 0 SSC 16.12.2009
799/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Výmena dilatácie na moste č.64-002A v Komárne 111 692 0 SSC 14.12.2009
6400/6472/51/2006 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Cesta I/59, Dolný Kubín - mostné objekty č. 59-077, 59-073- práce 3 652 732 0 SSC 12.07.2006
32/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/11, Žilina - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 11-237a, 11-239 5 358 898 0 SSC 08.08.2007
26/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D,Martin - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 65D-009 2 161 330 0 SSC 13.07.2007
6131/730/2006 AQUA - VITA, s.r.o. Ba ZOD Oprava dilatačného zariadenia mosta-Medveďov ev.č. 13-006 773 818 0 SSC 30.11.2006
18/6470/2007 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín - oprava DZM GHH-TRANSFLEX na MO 59-074 2 028 695 0 SSC 29.05.2007
412/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Žilina, oprava DZM - MO 11.1-237, MO 18A.2-005a 282 503 0 SSC 14.04.2009
6170/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba ZOD Most ev. č. 64-002 v Komárne-oprava kĺbu 64 789 0 SSC 15.01.2009
529/6131/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba ZOD Most ev. č. 023 na ceste I/63 v Komárne 2 045 045 0 SSC 15.08.2008
Z-500/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba Žilina est.- oprava DZM GHH-tranflexna MO 11-239A1, a MO18-256 A -práce. 4 518 846 0 SSC 15.05.2008
Z-830/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín-oprava DZM na MO 59-076. - práce. 3 622 544 0 SSC 29.07.2008
Z-1019/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D, Martin-oprava DZMna MO 65D-009-práce. 3 211 632 0 SSC 27.08.2008
341/2009 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/59, Dolný Kubín - oprava DZM na MO 59-077, II.etapa,MZ č.1 78 621 0 SSC 17.03.2009
Z-170/2007 Aqua Defekt s.r.o. Oprava kanalizácie v sociálnej budove a kanalizačné prípojky 3 261 0 SSC 06.11.2007