Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
232/BA/OD/2009 Versity a.s. Kúpna zmluva - notebooky 9 903 0 SSC 12.06.2009
1142/6350/2008/ZNH-22/08 ÚDI Košice s.r.o. I/68 Milhosť - št.hr SR/MR, rekonštrukcia 9 908 0 SSC 22.09.2008
716/2009 EKO stavin s.r.o. Oprava a údržba ŠRZ SSC - Tále 10 012 0 SSC 30.10.2009
447/6360/2009/ZNH-10/09 WOONERF spol.s.r.o. Výkon AD na stavbe I/18 a I/68 Prešov - Námestie mieru križovatka 10 440 0 SSC 29.06.2009
585/2009 ALFA 04 a.s. Komárno,most cez Dunaj, odborný posudok 10 805 0 SSC 14.07.2009
09058-001 SLOVENSKÁ GEODETICKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. I/59 Jelenec - núdzový záliv (II. a III. úsek - porealizačný GP) 11 864 0 SSC 14.07.2009
ZoD VÚIS Mosty s.r.o. Cesta I/63 Kútniky, most - diagnostika 11 900 0 SSC 04.09.2009
ZoD VÚIS Mosty s.r.o. Cesta I/63 Kútniky, most - diagnostika 11 900 0 SSC 08.09.2009
814/2009 Prodosing s.r.o. I/18 Šarišské Lúky oprava mosta č.18-449 PD 11 900 0 SSC 15.01.2010
776/2009 HAKOM s.r.o. Prvky ukľudnenia dopravy v obci Podbrezová časť Lopej 12 035 0 SSC 10.12.2009
Z-1231/2008 HBH projekt, s.r.o. Brno I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia, ( DSP, DP a AD ) 12 087 0 SSC 31.10.2008
768/2010 PRODOSING spol. s r.o. I/50 Hriadky okresná hranica rekonštrukcia 13 239 0 SSC 12.07.2010
813/2009 Prodosing s.r.o. I/50 Soroška oprava mosta č.50-291 PD 13 944 0 SSC 15.01.2010
559/2009 GC Geoconsult s.r.o. Ba Meranie hluky na stavbe diaľničný privádzač Liet. Lúčka, II. časť 14 091 0 SSC 19.06.2009
ZoD Ing.Milan Mušák Cesta I/65 Nitra-Vašinová, ľavé odbočenie-"DÚR" 14 510 0 SSC 30.06.2010
ZoD 63/6131/2008 VÚIS Mosty s.r.o. Most v Nových Zámkoch, ev. č. 75-016-ZoD-diagnostika 14 773 0 SSC 11.11.2008
Z-202/6371/2009/ZNH-02/09 Národné lesnícke centrum-Výskumná stanica Zvolen Vykonanie monitoringu vplyvu posypového materiálu SOLMAG na lesné ekosystémy v NP Slovenský raj a TANAP I/67 Vernár - Tatranská kotlina 15 175 0 SSC 27.02.2009
260/2010 Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. I/67 Strážky oprava priepustu PD 15 241 0 SSC 12.02.2010
Z-771/2008 TSA spol. s r.o. Oprava nadštandartného dopravného značenia na ceste I/59 15 287 0 SSC 19.08.2008
Z-24/2008 ARGUS Trenčín I/18 Liptovské Sliače - PD. 15 603 0 SSC 07.01.2008