Zmluvy za Slovenská správa ciest


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZNH-6360/39/06 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby Výkon AD na stavbe I/68 Pečovská Nová Ves odvodnenie, chodníky 5 202 0 SSC 21.09.2006
23/2100/2006 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Odplatné poskytnutie práv k softvérovým aplikáciám 4 046 714 0 SSC 04.12.2006
6400/6472/66/2006 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/18, Liptovský Hrádok, oprava oporného múra - vypracovanie PD 142 800 0 SSC 02.11.2006
6242/240/2006 Ivan Macháček - ELEKTRO M Rekonštrukcia elektroinštalácie v AB SSC IVSC B.B. 1 499 825 0 SSC 28.12.2006
ZNH/6350/58/06 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/68 Sabinov preložka cesty 369 495 0 SSC 16.11.2006
6131/731/2006 HAKOM s.r.o. ZOD Nehodové lokality 1 752 599 0 SSC 04.12.2006
3/6470/2007 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/11, Svrčinovec - oprava priepustu 115 430 0 SSC 28.02.2007
198/6350/2007/ZNH-4/07 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/50 - 283 Rožňava nadcestie 1 087 482 0 SSC 14.01.2007
137/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/67 Gemerská Poloma - Stratená, preložka (TŠ, Z) 2 266 117 0 SSC 06.07.2006
ZNH/6370/57/06 Jozef Horvát I/67 Výrub kríkov a orezanie konárov s následným drtením 990 508 0 SSC 06.12.2006
6131/718/2006 Kvaššay Jozef Osadenie, prenájom a odstránenie snehových zábran na vybraných úsekoch ciest I. tr. 996 625 0 SSC 06.11.2006
13/6470/2007 FIDOP, s.r.o. I/64, MO 64-094, Šuja - ZDS 96 628 0 SSC 20.04.2007
4/6470/2007 ISPO spol. s r. o. inžinierske stavby I/59, km 77,500, Oravský podzámok, zosuv 136 850 0 SSC 28.02.2007
6131/607/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/51 Vráble - obchvat, ZOD - DÚR, DSZ 84 060 0 SSC 31.08.2006
23/6453/2007 MPS, s.r.o I/12 Čierne - bodová závada 0 0 SSC 09.07.2007
ZoD 6131/616/2006 DIC s. r. o. I/63 Dunajská Lužná -ZoD - DSP a DP 27 544 0 SSC 06.09.2006
ZoD 167/6131/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava Cesta I/75 Galanta - obchvat, 1. stavba - ZoD - DP, DRS 1 189 286 0 SSC 04.05.2007
12/6431/2007 Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta Cesta I/64 Hranica krajov - Prievidza 3 753 0 SSC 26.04.2007
Z-189/2006 TERRAPROJEKT, a.s. Ba I/66 Brezno - Polomka, (TŠ) 33 090 0 SSC 10.11.2006
Z-94/2007 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/59 Jelenec - núdzový záliv, 2.úsek (DRS ochranné zariadenie) 893 880 0 SSC 11.05.2007