Zmluva č. 9/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2007
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava strešnej živičnej krytiny - Základná škola sv. Vincenta Levice
Zmluvne dohodnutá čiastka:17 769,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:17 769,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:17 769,25
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy