Zmluva č. 8/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2007
Dodávateľ:Ing. Šipula Juraj, Turčianske Teplice, Pod Bôrom 275/11
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Chata v Čremošnom - vybudovanie vstupu do pivnice
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 539,78
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 539,78
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 539,78
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy