Zmluva č. 6/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2009
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava strechy budovy na ul. Ľ.Fullu 2805 v Topoľčanoch
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 271,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 271,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 271,33
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy