Zmluva č. 6/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2008
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia budovy v Topoľčanoch na Stummerovej ulici č. 20
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 895,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 895,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 895,44
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy