Zmluva č. 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2007
Dodávateľ:Ivan Poluch EKO MAL, Topoľčany, M. Benku 2462/16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava a náter palubovky vo veľkej telocvični v ZŠ sv. Don Bosca na ul. Ľ. Fullu v Topoľčanoch
Zmluvne dohodnutá čiastka:15 934,38
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:15 934,38
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:15 934,38
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy