Zmluva č. 5/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2007
Dodávateľ:Ivan Poluch EKO MAL, Topoľčany, M. Benku 2462/16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Maliarske a natieračské práce - Pedagogicko- psychologická poradňa Levice
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 859,09
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 859,09
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 859,09
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy