Zmluva č. 5/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2006
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava strešnej krytiny Pedagogicko-psychologická poradňa Levice
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 807,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 807,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:29 807,94
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy