Zmluva č. 4/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2007
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava strešnej krytiny Základná škola sv. Ladislava Topoľčany
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 653,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 653,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 653,92
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy