Zmluva č. 3a/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3a/2009
Dodávateľ:EKO stavin s. r. o., Topoľčany, Stummerova 1508/118
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rekonštrukcia kotolne v Topoľčanoch na Stummerovej ulici 20
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 633,52
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 633,52
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 633,53
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Nitre, Nitra , Štefánikova trieda 69

Prílohy