Zmluva č. 8/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2007
Dodávateľ:Mgr. Judith Tanácsová, Kaplná 51
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Lektorské zabezpečenie výučby anglického jazyka Mandátna zmluva o lektorskej činnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 169,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 169,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy