Zmluva č. 8/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/2006
Dodávateľ:Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava, Heydukova č. 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie diagnosticko-preventívnych lekárskych prehliadok Zmluva na priebežné zabezpečovanie diagnosticko-prev. lekárskych prehliadok (§269 odst.2 Obch.z.)
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 584,68
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 584,68
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy