Zmluva č. 6/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2007
Dodávateľ:E Projekt Slovensko, Bratislava, Na kopci 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Lektorské zabezpečenie Manažérskeho vzdelávania Mandátna zmluva o lektorskej činnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 941,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 941,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy