Zmluva č. 5/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2007
Dodávateľ:Sapientis, Bratislava, Legionárska 19
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Lektorské zabezpečenie školenia 58 zamestnancov Mandána zmluva o lektorskej činnosti
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 878,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 878,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy