Zmluva č. 4/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2008
Dodávateľ:Porsche Inter Auto Slovakia, spol s r.o., Bratislava, Dolnozemská 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Motorové vozidlá VW Golf Kúpna zmluva
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 823,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 823,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy