Zmluva č. 3/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009
Dodávateľ:JUTEX Slovakia spol s r.o., Bratislava, Ivánska cesta 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a položenie koberca KZ č. 044/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:5 892,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5 892,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy