Zmluva č. 3/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2000
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o., Banská Bystrica, Horná 21
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a aktualizácia Automatizovaného Systému Právnych Informácií ASPI Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 115/2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:16 638,41
Celková dohodnutá čiastka:16 638,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:9 711,64
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34

Prílohy