Zmluva č. 2/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2008
Dodávateľ:ROSTeR, s.r.o., Bratislava, Damborského 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Server v rozsahu technickej špecifikácie KZ č. 0501/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 320,12
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 320,12
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:Správa finančnej kontroly Bratislava, Bratislava, Drieňová 34
Poznámka:VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Prílohy