Zmluva č. 9131091200-Z/01/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9131091200-Z/01/2009
Dodávateľ:EG 321 s.r.o, Viničné
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl.z.č.513/1991 Zb
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 407,98
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 407,98
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SIEA , Bratislava
Poznámka:SUMA 3407,98 +pohyblivá zložka prílohy č.2