Zmluva č. 9131081200-Z/01/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9131081200-Z/01/2008
Dodávateľ:EG 321 s.r.o, Viničné
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezpečení služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl.z.č.513/1991 Zb
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 436,95
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 436,95
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SIEA , Bratislava
Poznámka:SUMA 13436,95+pohyblivá zložka prílohy č.2