Zmluva č. 9131091200-Z/03/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9131091200-Z/03/2009
Dodávateľ:EG 321 s.r.o, Viničné
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda ako zmluva na poskytovanie neprioritných služieb kategórie 27 a podľa §3,odst.1 a2 z.25/2006 Z.z.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:SIEA , Bratislava
Poznámka:SUMA stanovená realizačnou zmluvou