Zmluva č. i.t.m.99/02/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:i.t.m.99/02/2008
Dodávateľ:i.t.m.99,spol. s r.o., Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia stavby "Rekonštrukcia objektu súpisné č.200 na ul. Kammerhofská 25 v Banskej Štiavnici-časť II. Spevnené plochy"
Zmluvne dohodnutá čiastka:76 755,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:76 755,58
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica

Prílohy