Zmluva č. bezcisla/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:bezcisla/2007
Dodávateľ:TELESERVIS spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a montáž poplachového systému narušenia.
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 658,63
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 658,63
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Obvodný banský úrad, Košice

Prílohy